Find mere om:
Loas ni liv | båd.guide.dk

Loas ni liv

På et værft i Nørresundby ligger Danmarks sidste tremastede skonnert, Loa. Siden den blev bygget i 1922, har den levet et omtumlet liv, og for 12 år siden var det tæt på at få en ende. Men nu er Tall Ship Aalborg Fonden i gang med at restaurere det gamle skib.

Der er ikke meget af fordums storhed over Loa, som hun ligger der en vinterdag i 1993 i Smakmøllebugten – en lille kilometer øst for Løgstør.

Stødt på grund og væltet om på den ene side, så det 26 m lange dæk stritter godt tre m op over vandoverfladen. Mellem plankerne i skroget er der store revner, som vandet pibler ind gennem.

I sine unge dage var Loa en prægtig tremastet klipperskonnert, der sejlede omkring på Atlanterhavet. Nu er hun er tæt på at møde sit endeligt på bunden af Limfjorden.

Tirsdag 21. december 1993 om morgenen sejler Lappedykkeren, en gammel fiskekutter, ud fra Aalborg. Ombord er fire mænd fra FDF Aalborg Søkreds. De har gennem længere tid set, hvordan Loa er forfaldet mere og mere, og nu skal det amle skib reddes.

Det er en flot, klar vinterdag. Vandet er blikstille, og solen skinner. Men frosten bider hårdt, og snart vil der flyde is rundt i Limfjorden. Isen vil ødelægge vraget af Loa. Skal hun reddes, skal det være nu.

Lappedykkeren er fremme. 100 m fra sejlrenden stikker resterne af Loa højt op over det lave vand. Med skruen vendt mod det gamle vrag begynder redningskutteren at arbejde sig nærmere Loa. På vandoverfladen er der ikke andet end små krusninger, men under vandet blæser skruen en voldsom sandstorm. Langsomt, men sikkert, danner skruen en dyb sejlrende ind til det grundstødte skib.

Mændene kravler over på Loas dæk. De sætter fem-seks små pumper til at pumpe vandet ud af skroget. Men skibet er fyldt ed vand, og pumperne kan ikke klare så store mængder.

De giver op i løbet af eftermiddagen. Loa har ikke flyttet sig en meter.

Omtumlet tilværelse

Allerede fra sine første år levede Loa en omtumlet tilværelse.

Hun blev bygget på Sophus Webers værft, Gl. Hestehauge, ved Svendborgsund efter en ordre fra grevinde Wedel.

Hundrede år gammelt egetræ blev hentet fra Sønderjylland, Slesvig-Holsten og Fyn for at gøre Loa klar til en karriere som adelig tomastet lystyacht.

Men grevinden fortrød og annullerede handlen. Weber ændrede byggeplanerne, og da Loa stod færdig i 1922, var hun bleveten tremastet klipperskonnert uden motor.

Lasten blev dog en noget anden end den, der oprindelig var tiltænkt hende. I stedet for at sejle for adelen blev Loa indsat som fragtskib på Newfoundland, hvorfra hun sejlede med fisk til Sydeuropa.

Newfoundlandsfarten var et slidsomt og ikke helt ufarligt arbejde for Loa. I logbogen skrev besætningen flere gange: »Skibet arbejder hårdt i søen og tager meget vand over dæk og luger.«

Men høj søgang var ikke den eneste fare. Efterårsstorme og isbjerge gjorde turen over Atlanterhavet til en farefuld færd. Loa klarede skærene gang på gang, modsat mange af de andre skibe, der gik ned midt ude i havet.

Men selv om Loa var ung og stærk, kunne hun intet stille op mod de moderne tider. Sejlskibenes æra var ved at være slut, og for at kunne klare sig fik hun i 1931 installeret en hjælpemotor.

Newfoundlandsfarten kunne ikke længere betale sig for skibsrederne, så resten af sin tid på vandet sejlede Loa med tømmer, cement, kul og foderstoffer i Skandinavien.

På pension

Alligevel blev hun igen ramt af udviklingen. Coasterne kom efterhånden ind på markedet, og træskibe som Loa kunne ikke konkurrere med dem. Derfor måtte hun trække sig tilbage i 1972.

De første år af pensionisttilværelsen gik i sus og dus på et værft i Thisted. Den nye ejer havde store planer om at restaurere det gamle skib og udleje det til charterture. Men efter et par år gik arbejdet i stå, og Loa fik langsomt lov at forfalde. Hun blev flyttet flere gange, indtil hun endte i Løgstør Havn.

Under en efterårsstorm i 1991 rev Loa sig løs og drev ud i Limfjorden. Vandet stod højt, og skibet bevægede sig godt ind i Smakmøllebugten. Da stormen var raset af, og vandet havde trukket sig tilbage til havet, stod det gamle forfaldne skib tilbage på kun en meter vand.

Her ligger hun stadig, da Lappedykkeren g mændene fra FDF Aalborg Søkreds to år senere sætter redningsaktionen ind. Den første dags manglende held har ikke fået dem til at give op.

Lappedykkeren vender tilbage dagen efter med tre meget større pumper. Den ene surres godt fast på dækket og starter med et drøn.

Allerede inden den anden pumpe er klar til at hjælpe, begynder Loa at røre på sig. Som en korkprop løfter hun sig fra mudderet. Hun rejser sig langsomt og vælter roligt ned i den rende, Lappedykkeren har gravet til hende.

Den ene side er grøn af græs, alger og skidt, den anden er tæret af vind, vejr og mågernes klatter. Loa er langt fra den kønne unge dame, hun var i sin storhedstid.

Men efter to år på Limfjordens bund er den gamle kone atter flydende.

En historisk dame

Efter mange års forfald er klipperskonnerten Loa på vej tilbage på vandet.

I 2001 begyndte Tall Ship Aalborg Fonden et større restaureringsarbejde af det gamle skib.Der er bygget et specielt værft, LOA værft, i Nørresundby, hvor fem fastansatte og mange frivillige arbejder på at gøre Loa sejlklar. I de kommende måneder vil TOUR løbende følge Loa med artikler om skibets historie og fremtid.

Nyhed: Olympisk husbåd sælges

25-05-2006: Da Torben Skovbo købte sin meterbåd fra 1910, måtte han flytte ind i den, fordi der ikke var råd til både hus og båd. Nu sælger han båden - fordi han skal bygge hus. Læs artikel

Nyhed: Skelettet til en drøm

21-05-2006: Selv om klipperskonnerten LOA, der er ved at blive restaureret i Nørresundby, tidligst kommer ud at sejle om godt et år, har skipper Bo Rosbjerg store planer for træskibet. Drømmen er en jordomsejling. Læs artikel

Guide: Esmeralda lækker lidt forneden

03-07-2015: BådNyts Junker-22-gør-det-selv-projekt ”Esmeralda” er ved at være klar til søsætning nr. to i indeværende sæson. En formodet utæthed ved rorlejet viste sig at være en køl, der var flækket på langs. Læs artikel

Guide: Ny pumpe til Esmeralda

05-09-2014: I vores Junker 22-projekt er vi nu nået til at fjerne elsystemet. Vi vil have grøn energi i stedet. Det betyder, at elpumpen skiftes ud med én til håndkraft. Her kan du se hvordan. Læs artikel

Guide: Nyt navn til ældre pige

27-07-2014: Gammel overtro siger, at man ikke må skifte en båds navn. Ikke desto mindre var der efter søsætningen brug for at vaske tavlen ren. Så ”Laura” hedder nu officielt ”Esmeralda”. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...